ZPWSE

Zielonogórski Program Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży.

W ramach tego programu w naszym przedszkolu realizowana jest terapia pedagogiczna dla dzieci objętych pomocą psychologiczno - pedagogiczną. Terapia pedagogiczną odbywa się raz w tygodniu w formie indywidualnej lub grupowej. Staramy się stworzyć dzieciom z utrudnieniami rozwojowymi możliwość wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego na miarę ich możliwości. Bawiąc się z dziećmi szczególną uwagę zwracamy na usprawnianie funkcji słuchowych, wzrokowych, ruchowych i ich właściwej koordynacji. Bardzo często prowadzimy rozmowy indywidualne z dziećmi, organizujemy ciekawe zabawy. Stymulujemy i wspieramy, inicjujemy rozwój potrzeb i oczekiwań dzieci związanych z poznawaniem świata, potrzebą aktywności.