Samorząd uczniowski

Pracujemy w oparciu o:

 1. Program wychowania przedszkolnego "Nasze Przedszkole" - Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba - Żabińska, wydawnictwo MAC Edukacja
 2. Koncepcję pracy przedszkola na lata 2013 - 2019
 3. Roczne plany pracy - aktualny na rok szkolny 2018/2019

 

Na potrzeby przedszkola mamy opracowane własne innowacje i programy:

 

Innowacja pedagogiczna "Lubię matematykę - rozwijanie edukacji matematycznej" - Monika Świątkowska i Grażyny Winnickiej

Innowacja matematyczna „Mały matematyk"  jest uszczegółowieniem koncepcji funkcjonowania i rozwoju naszego przedszkola i wynika z priorytetu: Edukacja matematyczna – skuteczna i przyjazna dziecku. Innowacja została opracowana tak, aby nauczycielki poszczególnych grup wiekowych mogły samodzielnie dobierać formy i metody prowadzenia zabaw i zajęć z dziećmi, konstruując je do potrzeb i możliwości dzieci Treści zawarte w innowacji dostosowane są do podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

 

Program "Być zdrowym i bezpiecznym" -  Kinga Babicz, Teresa Muzolf

Celem programu jest zaspokojenie potrzeby bezpieczeństwa dzieci we współczesnym świecie: dostarczenie dzieciom wiedzy i umiejętności, które pozwolą zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo własne oraz innych, propagowanie zdrowego stylu życia, kształtowanie umiejętności zapobiegania i radzenia sobie w sytuacjach trudnych. 

 

Program edukacji ekologicznej "Jestem małym ekologiem" - Katarzyna Giedrojec, Dorota Wziętek

Program jest przeznaczony we wszystkich grupach wiekowych. Umożliwia dzieciom, na różnych poziomach, poszerzanie i pogłębianie wiadomości zgodnie  z ich wzrastającymi możliwościami intelektualno- percepcyjnymi. Naczelnym zadaniem podczas realizacji treści zawartych w tym programie jest takie ich opracowanie przez nauczyciela, aby potrzeba poznania wynikała z zainteresowania samego dziecka. Poznawanie świata przez dziecko za pomocą  działania i zmysłów jest dla niego sprawą naturalną.

 

Program adaptacyjny dla dziecka 3 - letniego "Jestem Zosia. Idę do przedszkola" - Katarzyna Giedrojec,

 1. Program terapii logopedycznej - Kinga Babicz

Ponadto nasze przedszkole bierze udział w programach, akcjach ogólnopolskich:

 

Ogólnopolski Program edukacji zdrowotnej dla przedszkolaków "Akademia Aquafresh"

Celem głównym programu jest profilaktyka stomatologiczna wśród dzieci. Dzieci uczą się prawidłowego mycia ząbków już od pierwszych lat życia. Dzięki Wróżce Zębuszce wiedzą jak ważna jest potrzeba utrzymania higieny jamy ustnej żeby mieć ładne i zdrowe zęby. Program objęty jest patronatem honorowym Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. 

 

Projekt „Mamo tato pij wodę”

Uczestnicy programu mają okazję podążać za przygodami swoich rówieśników, Zosi i Krzysia, którzy wraz ze Zdrojkiem dzielą się z dziećmi cenną wiedzą na temat prawidłowych nawyków żywieniowych i roli wody w przyrodzie. W czasie tej niezwykłej podróży dzieci przekonają się, że każdy może stać się Wodnym Superbohaterem. Wystarczy odrobina ciekawej inspiracji i dziecięca wyobraźnia!

Celem programu jest podkreślenie roli wody w codziennej diecie oraz wspieranie rodziców w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych u dzieci. Wspólnie ze wspomnianymi bohaterami chcemy wykształcić u dzieci nawyk sięgania po wodę. To dzięki niej szybko regenerujemy utracone siły i jesteśmy gotowi na kolejne wyzwania niczym superbohater.

 

Ogólnopolski Program edukacyjny "Super Wiewiórka - przyjaciółka Oli i Kuby"

Program został opracowany przez Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża. Celem programu jest wzmocnienie procesu edukacji, kształcenia oraz wychowania dzieci w wieku przedszkolnym. Realizują ten program w naszym przedszkolu chcemy aby ukształtowana została:

 • postawa cechująca zachowania bezpieczne podczas nauki, zabawy i odpoczynku,
 • postawa przestrzegania zasad bezpieczeństwa komunikacyjnego,
 • postawa przestrzegania nawyków higienicznych i dbałość dzieci o higienę osobistą,
 • umiejętność udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,
 • znajomość numerów alarmowych i umiejętność prawidłowego korzystania z nich,
 • znajomość i umiejętność posługiwania się podstawowymi materiałami opatrunkowymi,
 • umiejętność racjonalnego zachowania i współpracy z rówieśnikami, osobami dorosłymi i personelem medycznym przy wypadkach,
 • postawa przestrzegania zasad pro zdrowotnych Super Wiewiórka - przyjaciółka Oli i Kuby." - opis projektu

 

Akcja "Góra Grosza"

Włączyliśmy się do akcji "Góra Grosza" organizowanej przez Towarzystwo "Nasz Dom". Zebrane środki będą przeznaczone na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną oraz na dofinansowanie nowych domów dla dzieci , rodzinnych domów dziecka , placówek pogotowia rodzinnego itp.

 

Ogólnopolski Program Edukacyjny "Kubusiowi Przyjaciele Natury"

To jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla przedszkoli poświęcony tematyce ekologicznej, organizowany przez markę Kubuś.Jego celem jest proekologiczna edukacja dzieci i zachęcenie je do ruchu już od najmłodszych lat.. Dzieci biorą  udział w zajęciach tematycznych, podczas których uczą się   troszczyć o środowisko naturalne, poznają podstawowe zasady ekologii.

 

Program edukacji dla przedszkolaków "Czyste Powietrze Wokół Nas"

Program edukacyjny został opracowany przez  Państwową Inspekcję Sanitarną. Program jest dostosowany do dzieci w wieku 5-6 lat. Realizowany jest przez nauczycieli, wychowawców przedszkolnych oraz przez przedstawicieli środowiska przedszkolnego i szkolnego. Głównym celem Programu jest zwiększenie wiedzy rodziców w zakresie ochrony dzieci przed narażeniem na działanie dymu tytoniowego oraz kształtowanie świadomych, asertywnych postaw wśród dzieci dotyczących ochrony własnego zdrowia, w przypadku bezpośredniego kontaktu z osobami palącymi.

 

Program ma za zadanie:

 1. Wykształcić umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów.
 2. Wykształcić umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie” dymu papierosowego.
 3. Zwiększyć wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.
 4. Zwiększyć poziom wiedzy na temat skutków palenia papierosów.
 5. Zwiększyć wrażliwość dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym tytoniowy.

 

Kampania społeczna "Cała Polska czyta dzieciom"

kampania społeczna zorganizowana przez Fundację „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” mająca na celu propagowanie codziennego czytania dzieciom jako skuteczną, tanią i przyjazną metodę wspomagania ich wszechstronnego rozwoju – psychicznego, umysłowego, społecznego i moralnego – oraz budowania zasobów wewnętrznych dziecka: kompetencji emocjonalnych i intelektualnych. Należy czytać dziecku dla przyjemności – 20 minut dziennie. Codziennie! – jest mądrym sposobem spędzania czasu z dzieckiem i najlepszą inwestycją w jego przyszłość.

 

Akcja Charytatywna "Zbieramy karmę dla psów i kotów" z Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt  w Zielonej Górze

Od lat współpracujemy ze schroniskiem  w Zielonej Górze zbierając karmę dla bezdomnych zwierząt. W ten sposób uczymy dzieci wrażliwości, dobroci i bezinteresownej pomocy. Tej akcji towarzyszą różnorodne zajęcia organizowane dla dzieci, konkursy czy przedstawienia teatralne. 
Z góry serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc !!!