Nabór na rok szkolny 2020 - 2021

Przedszkole

Szanowni Rodzice !!!

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych do Miejskiego Przedszkola nr 19 w Zespole Edukacyjnym nr 10 na rok szkolny 2020/2021 zobowiązani do potwierdzenia woli przyjęcia.  

Potwierdzenia woli przyjęcia należy dokonać w dniach od 5 czerwca 2020 r. (od godz. 12.00) do 10 czerwca 2020 r. do godz. 14.00.

Można to zrobić na 2 sposoby:

  1. Poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w naszym przedszkolu - w dniach od 5 czerwca 2020 r. (od godz. 12.00) do 10 czerwca 2020 r. do godz. 14.00. (oświadczenie należy złożyć do skrzynki podawczej znajdującej się w I strefie bezpieczeństwa tzw. śluzie, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa obowiązujących w przedszkolu – wejście główne budynku A i B od ul. Energetyków
  2. Poprzez elektroniczne potwierdzenie – opcja dostępna dla rodziców mających login i hasło nadane przez system NABÓR przy elektronicznym wypełnieniu wniosku – w dniach od 5 czerwca 2020 r. (od godz. 12.00) do 10 czerwca 2020 r. do godz. 14.00

BRAK POTWIERDZENIA WOLI PRZYJĘCIA  BĘDZIE RÓWNOZNACZNE Z REZYGNACJĄ  Z MIEJSCA W PRZEDSZKOLU.

Ponadto przypominam, że ogłoszenie wyników rekrutacji, tj. wywieszenie list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  nastąpi  w dniu 12 czerwca 2020 r. o godz. 12.00.

instrukcja_potwierdzanie_woli.pdf

oświadczenie woli przyjęcia druk 2020.doc

Szkoła Podstawowa

Szanowni Rodzice !!!

12 czerwca o godzinie 1300, zostaną opublikowane listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021.Przypominamy, że dziecko zakwalifikowane nie oznacza przyjęte!

Warunkiem umieszczenia dziecka na liście przyjętych do danej szkoły podstawowej jest złożenie podpisanego potwierdzenia woli przyjęcia w terminie od 12 czerwca 2020 r. od godz. 1300 do 16 czerwca 2020 r. do godz. 1400Potwierdzenie woli przyjęcia składają wyłącznie rodzice, którzy złożyli wniosek wraz z innymi dokumentami o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej poza obwodem.

Brak potwierdzenia woli przyjęcia dziecka w ustalonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej szkole podstawowej od 1 września 2020 roku.

Rodzice dzieci, którzy złożyli tylko zgłoszenie do szkoły podstawowej obwodowej, nie składają potwierdzenia woli przyjęcia.

UWAGA! W związku z systematycznie przeprowadzanymi dezynfekcjami w miejskich jednostkach, w dniu 12 czerwca 2020 r. planowane jest zamknięcie między innymi szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Zielona Góra. Dlatego potwierdzanie woli przyjęcia do szkoły przez rodziców kandydatów, którzy składali dokumenty wyłącznie drogą tradycyjną – w formie papierowej, będzie możliwe w dniach od 15 czerwca do 16 czerwca br., do godz. 1400. Natomiast wszyscy rodzice, którzy złożyli dokumenty do szkoły podstawowej drogą elektroniczną, mogą potwierdzać wolę przyjęcia zgodnie z instrukcją, o której mowa poniżej już od 12 czerwca 2020 r. od godz. 1300 do 16 czerwca 2020 r. do godz. 1400.

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka można dokonać na dwa sposoby:

- elektronicznie logując się do systemu Nabór 2020 www.nabor.pcss.pl/zielonagora/szkolapodstawowa i  postępując zgodnie z instrukcją potwierdzania woli znajdującą się w dokumentach;

-     osobiście, składając potwierdzenie woli przyjęcia w szkole podstawowej poprzez umieszczanie dokumentu w specjalnie wyznaczonym w tym celu miejscu - oznakowanej skrzynce, kartonie. Wzór do pobrania znajdą Państwo w załącznikach na stronie Miasta Zielona Góra www.zielona-gora.pl lub na stronie systemu Nabór 2020 www.nabor.pcss.pl/zielonagora/szkolapodstawowa

instrukcja potwierdzenia woli przyjęcia

druk - oświadczenie woli przyjęcia