Rekrutacja do publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025

UWAGA  RODZICE!!!

Rekrutacja do publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025 zostanie uruchomiona 8 kwietnia 2024 roku.

Terminy te zostały określone w zarządzeniu nr 92.2024 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 31 stycznia 2024 r..(zarządzenie w załącznikach),

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych obowiązują kryteria, dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczba punktów możliwa do uzyskania za poszczególne kryteria, określone w uchwale nr XLVIII.588.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Zielona Góra (uchwała w załącznikach).

Przed uruchomieniem naboru, opublikowany zostanie informator dla rodziców zawierający ofertę edukacyjną publicznych szkół podstawowych biorących udział w rekrutacji. W momencie uruchomienia naboru, znajdą tu Państwo również wzór wniosku oraz oświadczeń potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

Dla usprawnienia postępowania rekrutacyjnego nabór prowadzony będzie z wykorzystaniem systemu informatycznego, za pomocą którego będziecie Państwo mogli poznać ofertę poszczególnych szkół podstawowych.

W momencie uruchomienia rekrutacji, system pozwoli także Państwu wypełnić niezbędne dokumenty, a następnie sprawdzić wyniki rekrutacji.