Kadra Pedagogiczna

KADRA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 29 W ZESPOLE EDUKACYJNYM NR 10

ROK SZKOLNY 2023/2024

 

DYREKTOR ZESPOŁU EDUKACYJNEGO NR 10:

mgr Monika Świątkowska

 

WICEDYREKTORZY ZESPOŁU EDUKACYJNEGO NR 10:

mgr Grażyna Dumańska (Klasy IV-VII)

mgr Sulisława Zielińska (Klasy I-III)

 

NAUCZYCIELE ŚWIETLICY SZKOLNEJ:

mgr Nina Trojanowska – kierownik świetlicy

mgr Bartłomiej Bach

mgr Monika Bylica

mgr Lilla Jackowska

mgr Jolanta Kardzis

mgr Magdalena Kuzik

mgr Anna Kwaśna

mgr Sandra Luterek

mgr Łukasz Popławski

mgr Aleksandra Szwarc

mgr Agnieszka Trocka

mgr Dorota Wojnarowska

mgr Daria Wodrowska

 

NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ:

mgr Iwona Dudziak

 

PEDAGOG:

mgr Marta Ratajczak

 

PEDAGOG SPECJALNY:

mgr Sulisława Zielińska

 

PSYCHOLOG:

mgr Monika Żaba

mgr Sara Babicz

LOGOPEDA:

mgr Katarzyna Wojtkowiak

 

ZESPÓŁ NAUCZYCIELI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ:

mgr Agnieszka Basiak

mgr Ewelina Gradowska

mgr Milena Irzykowska

mgr Ewa Janowska

mgr Anna Kwaśna

mgr Monika Otto

mgr Aleksandra Pisarczyk

mgr Patrycja Szczotko

mgr Monika Trubiłowicz

mgr Agnieszka Twarowska

mgr Justyna Ugolik

mgr Daria Wodrowska

mgr Dorota Wojnarowska

 

JĘZYK POLSKI:

mgr Katarzyna Bieniaszewska

mgr Monika Bylica

mgr Agnieszka Makarczyk

 

 

JĘZYK ANGIELSKI:

mgr Wojciech Kielbratowski

mgr Paulina Marchel

mgr Weronika Szymczak

mgr Agnieszka Śmiech-Stankiewicz

 

JĘZYK NIEMIECKI:

mgr Justyna Ugolik

 

JĘZYK FRANCUSKI:

mgr Grażyna Dumańska

mgr Adam Fórmaniak

 

MUZYKA:

mgr Maciej Sławny

 

PLASTYKA:

mgr Karolina Rudnicka

 

HISTORIA:

mgr Anna Jagiełło

mgr Karolina Rudnicka

 

PRZYRODA:

mgr Teresa Michaliszyn

 

GEOGRAFIA:

mgr Adam Fórmaniak

 

CHEMIA:

mgr Marzena Czulak

 

FIZYKA:

mgr Anna Kwaśna

 

BIOLOGIA:

mgr Teresa Michaliszyn

 

MATEMATYKA:

mgr Patrycja Kośmider

mgr Anna Wasilewska

 

INFORMATYKA:

mgr Albin Piątas

 

TECHNIKA:

mgr Beata Kempin

mgr Albin Piątas

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE:

mgr Marek Idzikowski

mgr Tomasz Jurkiewicz

 

RELIGIA:

mgr Natalia Brzezińska

mgr Dorota Lipska

ks. Sebastian Pytlik

 

ETYKA:

mgr Beata Kempin

 

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINE:

mgr Nina Trojanowska

 

DORADZTWO ZAWODOWE:

mgr Patrycja Kośmider