Kadra

KADRA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 29 W ZESPOLE EDUKACYJNYM NR 10

ROK SZKOLNY 2022/2023

 

DYREKTOR ZESPOŁU EDUKACYJNEGO NR 10:

mgr Monika Świątkowska

 

WICEDYREKTORZY ZESPOŁU EDUKACYJNEGO NR 10:

mgr Grażyna Dumańska

mgr Sulisława Zielińska

mgr Kinga Babicz

 

NAUCZYCIELE ŚWIETLICY SZKOLNEJ:

mgr Nina Trojanowska – kierownik świetlicy

mgr Bartłomiej Bach

mgr Monika Bylica

mgr Grażyna Dumańska

mgr Lilla Jackowska

mgr Tomasz Jurkiewicz

mgr Jolanta Kardzis

mgr Wojciech Kielbratowski

mgr Anna Kwaśna

mgr Paweł Prokop

mgr Aleksandra Szwarc

mgr Agnieszka Trocka

mgr Marek Zjawiński

 

NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ:

mgr Iwona Dudziak

 

PEDAGOG:

mgr Marta Ratajczak

 

PEDAGOG SPECJALNY:

mgr Sulisława Zielińska

 

PSYCHOLOG:

mgr Aleksandra Wilk-Górska

mgr Monika Żaba

 

LOGOPEDA:

mgr Katarzyna Wojtkowiak

 

ZESPÓŁ NAUCZYCIELI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ:

mgr Agnieszka Basiak

mgr Dorota Czyż

mgr Ewelina Gradowska

mgr Ewa Janowska

mgr Monika Otto

mgr Aleksandra Pisarczyk

mgr Patrycja Szczotko

mgr Monika Trubiłowicz

mgr Agnieszka Twarowska

mgr Justyna Ugolik

mgr Daria Wodrowska

mgr Dorota Wojnarowska

 

JĘZYK POLSKI:

mgr Katarzyna Bieniaszewska

mgr Monika Bylica

mgr Agnieszka Makarczyk

 

 

JĘZYK ANGIELSKI:

mgr Wojciech Kielbratowski

mgr Paulina Marchel

mgr Weronika Szymczak

mgr Agnieszka Śmiech-Stankiewicz

 

JĘZYK NIEMIECKI:

mgr Agnieszka Lipińska-Bodnar

 

JĘZYK FRANCUSKI:

mgr Grażyna Dumańska

mgr Adam Fórmaniak

 

MUZYKA:

mgr Maciej Sławny

 

PLASTYKA:

mgr Karolina Rudnicka

 

HISTORIA:

mgr Agnieszka Lipińska-Bodnar

mgr Karolina Rudnicka

 

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE:

mgr Agnieszka Lipińska-Bodnar

 

PRZYRODA, BIOLOGIA, WDŻ:

mgr Agnieszka Nowakowska

 

GEOGRAFIA:

mgr Adam Fórmaniak

 

CHEMIA:

mgr Marzena Czulak

 

FIZYKA:

mgr Anna Kwaśna

 

MATEMATYKA:

mgr Patrycja Kośmider

mgr Anna Wasilewska

 

INFORMATYKA:

mgr Paweł Prokop

 

TECHNIKA:

mgr Beata Kempin

mgr Paweł Prokop

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE:

mgr Kinga Kaczmarska

mgr Marek Idzikowski

 

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA:

mgr Nina Trojanowska

 

RELIGIA:

mgr Dorota Lipska

ks. Sebastian Pytlik

 

ETYKA:

mgr Beata Kempin

 

DORADZTWO ZAWODOWE:

mgr Patrycja Kośmider