KADRA ŚWIETLICY SZKOLNEJ:

Kierownik świetlicy:

mgr Nina Trojanowska 

 

Wychowawcy:

mgr Bartłomiej Bach

mgr Natalia Brzezińska

mgr Monika Bylica

mgr Lilla Jackowska

mgr Jolanta Kardzis

mgr Magdalena Kuzik

mgr Anna Kwaśna

mgr Sandra Luterek

mgr Kamila Pohling

mgr Łukasz Popławski

mgr Aleksandra Szwarc

mgr Agnieszka Trocka

mgr Dorota Wojnarowska

mgr Daria Wodrowska