Nasza świetlica

Pracownicy:

1. Anna Kwaśna - kierownik świetlicy

2. Ewa Gawęda

3. Kinga Juszczak

4. Karolina Rudnicka

5. Krzysztof Kurdyk

6. Marek Zjawiński