Witamy w naszym Zespole Edukacyjnym !

Szkoła Podstawowa nr 29 została utworzona uchwałą nr IV.80.2019 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 stycznia 2019 r.

Szkoła jest zlokalizowana w nowym obiekcie przy ul. Energetyków 7 i wspólnie z Miejskim Przedszkolem nr 19 tworzy Zespół Edukacyjny nr 10. Rozwiązania architektoniczne w obiekcie przewidują dostosowania dla osób niepełnosprawnych, parking dla pracowników i rodziców, przestrzeń rekreacyjną dla uczniów oraz place zabaw dla dzieci przedszkolnych i szkolnych z klas I-III. Od 2022 roku przy szkole jest nowa sala gimnastyczna , salka rekreacyjna i nowoczesna biblioteka. Szkoła posiada własną kuchnię i stołówkę.

Nauczyciele realizują programy i projekty m.in.:

2. Program Wspierania Zdolności i Talentów "Lubuscy poszukiwacze Talentów"
3. Ogólnopolska akcja edukacyjna pod patronatem MEN "Dzieci Uczą Rodziców".
4. Projekt z zakresu edukacji finansowej "Kokosza, grosz do grosza"
5. Ogólnopolski Program Edukacyjny "Trzymaj formę".
6. Projekt "Czytamy lektury"
7. W szkole organizuje się akcje, m.in.: "Przerwa na czytanie", "Dzień św. Patryka", "Pola Nadziei", "Psu na budę", "Góra grosza". Prężnie działa wolontariat: zbiórka nakrętek i karmy dla Zielonogórskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, zbiórka środków czystości, pielęgnacji i zabawek dla wybranych Domów Dziecka, kartki okolicznościowe dla seniorów i wiele innych inicjatyw,

Szkoła Podstawowa nr 29 jest organizatorem Święta Matematyki, olimpiady matematycznej dla uczniów klas III pod hasłem "Asy z trzeciej klasy"
i konkursu plastycznego "Ziemię szanuję, śmieci segreguję" dla uczniów zielonogórskich szkół. Od ubiegłego roku jesteśmy organizatorami Zielonogórskich Mistrzostw Sudoku dla uczniów klas IV - VIII z zielonogórskich szkół podstawowych. W naszej szkole co roku odbywa się Święto liczby PI w ramach, którego organizowane są następujące konkursy: "Rozkoszne łamanie głowy", "Rebus matematyczno - zielonogórski", "Wiersz autorski o tematyce matematycznej". Jesteśmy również organizatorami m.in. Przeglądu piosenek francuskich, Przeglądu kolęd i pastorałek dla klas I - III

Uczniowie biorą udział w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Lubuskiego Kuratora Oświaty i odnoszą sukcesy (posiadamy tytuł finalisty, uczniowie dostają się do etapu rejonowego oraz wojewódzkiego)

Nasi uczniowie biorą udział w licznych konkursach o zasięgu szkolnym, lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym. W Zespole funkcjonuje grupa teatralna "Energo Ten", która rokrocznie odnosi sukcesy. W szkole redagowana są gazetka "Energetyczna 10".
W szkole prężnie działa koło plastyczne, odbywają się liczne wystawy prac plastycznych na terenie szkoły oraz w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze.

W Szkole organizuje się różne przedsięwzięcia z zakresu szeroko rozumianej profilaktyki uzależnień (spotkania, pogadanki, warsztaty
z pedagogiem), prężnie działa Samorząd szkolny i mały samorząd szkolny.

Współpracujemy z Instytutem Neofilologii - Zakładem Romanistyki Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Współpracujemy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Biurem Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Sądem Rejonowym, w tym zespołem kuratorów i dzielnicowym.