obiady styczeń 2023r. - ulega zmianie stawka żywieniowa

Data ogłoszenia
Typ placówki
Rok szkolny

Opłata za obiady za miesiąc STYCZEŃ 2023

Uwaga. od dnia 01.01.2023 ulega zmianie stawka żywieniowa na kwotę 6,00 zł na dzień

Opłata za obiady za miesiąc STYCZEŃ 2023 wynosi 19 dni x 6 zł = 114,00

Powyższą kwotę proszę wpłacać na konto o numerze 72 1020 5402 0000 0102 0279 7165

Termin zapłaty 20 - 26.12.2022 

Przypominamy, że za obiady płacimy z góry.

Prosimy o terminowe regulowanie należności.