Nabór do klas pierwszych

Data ogłoszenia
Typ placówki
Rok szkolny

UWAGA RODZICE !

  21 kwietnia 2023 r. o godzinie 12.00, zostaną opublikowane listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024.

 Przypominamy, że dziecko zakwalifikowane nie oznacza przyjęte!

 Warunkiem umieszczenia dziecka na liście przyjętych do danej szkoły podstawowej od 1 września 2023 roku jest potwierdzenie woli przyjęcia, w terminie od dnia 21 kwietnia 2023 roku od godz. 12.00, do dnia 26 kwietnia 2023 roku.

 Brak potwierdzenia woli przyjęcia dziecka w ustalonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej szkole podstawowej od 1 września 2023 roku.

 Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024 można dokonać na dwa sposoby:

elektronicznie logując się do systemu Nabór 2023 www.nabor.pcss.pl/zielonagora/szkolapodstawowa i postępując zgodnie z instrukcją potwierdzania woli znajdującą się w dokumentach;

- osobiście, składając potwierdzenie woli przyjęcia w szkole podstawowej.

Potwierdzenie woli przyjęcia, składają wyłącznie rodzice, którzy złożyli wniosek wraz z wymaganymi dokumentami o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej poza obwodem jego zamieszkania.

Rodzice dzieci, którzy złożyli tylko zgłoszenie do szkoły podstawowej obwodowej,  nie składają woli przyjęcia.

Szczegóły poniżej

http://www.zielonagora.pl/PL/1361/8556/Nabor_do_publicznych_szkol_podstawowych___na_rok_szkolny_2023_2024___UWAGA__RODZICE/