„Powiat Oczami Dzieci”

Data ogłoszenia
Typ placówki
Rok szkolny

Starosta Powiatu Zielonogórskiego, Krzysztof Romankiewicz  ogłasza drugą edycję konkursu fotograficznego „Powiat Oczami Dzieci”.  Konkurs skierowany jest do dzieci uczęszczających do szkół podstawowych. Zdjęcie  wraz z kartą zgłoszenia, oświadczeniem podpisanym przez  rodzica (opiekuna) należy przesyłać drogą elektroniczną do wskazanej przez gminę placówki do dnia 30.09.2022r. Gmina komisyjnie wybierze zdjęcie, które najlepiej promuje region i prześle fotografię (1szt.) wraz z podpisanymi załącznikami, do Biura Promocji Powiatu do dnia 10.10.2023 na adres:

Malgorzata.szafranek@powiat-zielonogorski.pl

 Autorom zdjęć zostaną wręczone kalendarze ze zwycięskimi  fotografiami oraz atrakcyjne nagrody.

Cele konkursu:
- upowszechnianie wśród dzieci sztuki fotografowania
- popularyzacja najciekawszych fotografii przedstawiających bogactwo przyrody oraz zabytki Starostwa Powiatowego
- promocja regionu

 

 Konkurs adresowany jest do uczniów zajmujących się amatorsko fotografowaniem.

Regulamin konkursu, wzór Karty zgłoszenia oraz oświadczenie rodzica (opiekuna) uczestnika  na jego udział w konkursie, dostępne są na stronie Starostwa i poszczególnych gmin powiatu.