Zarząd Rady Rodziców 2023/2024

1. Anna Suchowacka - PRZEWODNICZĄCA RADY RODZICÓW

2. Bogumiła Maciejewska -  SKARBNIK

3. Karolina Solarek -  SEKRETARZ

4. Paulina Szulczewska - KOMISJA REWIZYJNA

5. Mariusz Marchewka - KOMISJA REWIZYJNA