Zmiana organizacji pracy przedszkola

Data ogłoszenia
Typ placówki
Rok szkolny

Szanowni Rodzice, z powodu  ograniczonej liczby kadry nauczycielskiej spowodowanej absencją, przejścia na opiekę z powodu wprowadzenia zdalnego nauczania w klasach I - III, od poniedziałku 09.11.2020 mamy możliwość uruchomienia 3 grup przedszkolnych (75 dzieci). Dzieci będą przebywały w grupach mieszanych i pod opieką nauczycielek (nowa organizacja), które niekoniecznie są nauczycielkami z grup Państwa dzieci. Kto z Państwa ma możliwość zapewnienia opieki swoim dzieciom, to bardzo proszę zatrzymać dziecko w domu, a zwolnić miejsce osobom naprawdę tego potrzebującym.
W związku z powyższym proszę o deklarowanie potrzeby przyprowadzenia dziecka do przedszkola.
Z uwagi na brak możliwości zadzwonienia do sekretariatu udostępniam numer telefonu tylko do tego celu. Zgłoszenia będę przyjmowała w piątek (06.11.2020) od godz. 10.00 do 12.00 pod numerem telefonu 693 858 752. Numer dedykowany tylko w tym celu po tym dniu nie będzie działał. Lista zostanie zamknięta po wyczerpaniu limitu miejsc. W inny sposób zapisy nie będą przyjmowane. Informuję, że mają Państwo możliwość skorzystania z zasiłku opiekuńczego dla dziecka do lat 8.

                                                                                                                                                                                                            Z poważaniem
                                                                                                                                                                                                       Monika Świątkowska
                                                                                                                                                                                            dyrektor Zespołu Edukacyjnego nr 10