Praca świetlicy

Data ogłoszenia
Typ placówki
Rok szkolny

Szanowni Rodzice, informuję, że na podstawie decyzji Ministerstwa Edukacji Narodowej od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Dzieci przejdą na tryb nauki zdalnej.
Od poniedziałku, 9 listopada br. szkoły podstawowe będą miały obowiązek zapewnienia funkcjonowania świetlic szkolnych dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19 (pracownicy służb mundurowych, pracownicy służby zdrowia itp.). Z uwagi na zasoby kadrowe jakimi dysponuję, opiekę w świetlicy mogę zapewnić jedynie dla 50 uczniów.
Świetlica w tym okresie będzie czynna w godz. od 7.30 – do 16.00 (zgoda organu prowadzącego). W związku z powyższym proszę o deklarowanie potrzeby przyprowadzenia dziecka do świetlicy, wraz z godzinami pobytu oraz korzystania z obiadów.
Z uwagi na brak możliwości zadzwonienia do sekretariatu udostępniam numer telefonu tylko do tego celu. Zgłoszenia będę przyjmowała w piątek (06.11.2020) od godz. 8.30 do 11.30 pod numerem telefonu 693 858 752. Numer dedykowany tylko w tym celu po tym dniu nie będzie działał. Lista zostanie zamknięta po wyczerpaniu limitu miejsc. W inny sposób zapisy nie będą przyjmowane.

                                                                                                                                                                                                     Z poważaniem

                                                                                                                                                                                                  Monika Świątkowska
                                                                                                                                                                                       dyrektor Zespołu Edukacyjnego nr 10