Osiągnięcia

Nasze dzieci mają możliwość prezentowania swoich umiejętności i zdolności.
Biorąc udział w  różnorodnych przedsięwzięciach organizowanych przez różnorodne placówki zdobywają nagrody i wyróżnienia.