Pomoc materialna

Pomoc materialna dla uczniów 2023/2024

 

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

 •     stypendium szkolne

 •     zasiłek szkolny

 

Informacja telefoniczna MOPS

od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30
p. Anita Banaś, tel. 68 411 50 22 lub 68 411 50 00

 

Na podstawie art. 46 ust. 1,2,3,4 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2023, poz. 901) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze świadczy osobom i rodzinom poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne.

 1. Radca prawny – Artur Kulik
  udzielanie informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów
 2. Psycholog – Alicja Rygiel
  diagnozowanie, opiniowanie, profilaktyka i psychologiczna terapia indywidualna, poradnictwo rodzinne
 3. Terapeuta – Sylwia Gabrysiak
  terapia indywidualna, rozwiązywanie problemów wychowawczych w rodzinach biologicznych i zastępczych, rozwiązywanie problemów opieki nad osoba niepełnosprawną
         
  Radca prawny Artur Kulik    
  Psycholog Alicja Rygiel   tel. 68 411 51 62
  Terapeuta Sylwia Gabrysiak   tel. 68 411 50 62
  Specjalista pracy z rodziną Magdalena Draszawka   tel. 68 411 51 56