Pomoc materialna

Pomoc materialna dla uczniów 2023/2024

 

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

  •     stypendium szkolne

  •     zasiłek szkolny

 

Informacja telefoniczna MOPS

od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30
p. Anita Banaś, tel. 68 411 50 22 lub 68 411 50 00