Zajęcia dodatkowe

KLASY I-III

* koło szachowe dla podopiecznych świetlicy szkolnej

* Szkolny Klub Sportowy (tenis stołowy, gry i zabawy dla najmłodszych, lekkoatletyka)

* zajęcia kształtujące kreatywność - język francuski dla wszystkich uczniów klas I-IV (1 godz./tyg.)

* koło informatyczne

KLASY IV-VIII

* zajęcia dziennikarskie (gazetka szkolna "ENERGETYCZNA")

* koło matematyczne

* koło plastyczne

* koło muzyczne

* SKS